กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-07-31 17:00:00 0.6919 -  50
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-07-31 17:00:00 0.419186 47
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-07-31 17:00:00 - 1815 -  42
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-07-31 16:00:00 0.825191 39
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-07-31 16:00:00 0.112191 52
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-07-31 16:00:00 - 8 - -  45
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-07-31 16:00:00 0.44193 62
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-07-31 17:00:00 0.817913 14
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-07-31 11:00:00 0.413393 50
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-07-31 17:00:00 0.731174 70
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-07-31 17:00:00 0.34251 57
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-07-31 14:00:00 0.43371 29
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-07-31 16:00:00 0.66322 52
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-07-31 16:00:00 0.36362 21
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-07-31 17:00:00 0.55300 61
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-07-31 17:00:00 - 9140 37
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-07-31 17:00:00 0.317104 50
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-07-31 17:00:00 0.74222 41
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-07-31 17:00:00 0.15250 44
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-07-31 16:00:00 - 1120 -  46
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-07-31 17:00:00 0.18112 25
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-07-31 17:00:00 0.01530 No Data
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-07-31 17:00:00 0.35152 25
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-07-31 15:00:00 0.50241 38
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-07-31 17:00:00 - 3222 24
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-07-31 16:00:00 0.13231 42
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-07-31 16:00:00 0.20140 No Data
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-07-31 16:00:00 0.89120 26
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-07-31 17:00:00 0.29134 47
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-07-31 14:00:00 0.618210 39
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-07-31 16:00:00 1.6202212 31
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-07-31 17:00:00 0.53721 -  20
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-07-31 17:00:00 0.02940 66
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-07-31 17:00:00 0.5 - 19 -  15
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-07-31 16:00:00 0.4 - 15 -  30
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-07-31 17:00:00 0.8 - - -  31
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-07-31 17:00:00 0.1 - - -  21
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-07-31 17:00:00 0.54190 27
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-07-31 17:00:00 0.3219 -  22
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-07-31 17:00:00 0.210 - 0 40
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-07-31 17:00:00 1.09222 8
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-07-31 17:00:00 - - - -  34
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-07-31 17:00:00 - - - -  53
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-07-31 17:00:00 - - - -  35
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-07-31 16:00:00 0.8231712 68
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-07-31 14:00:00 0.8416 -  38
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-07-31 08:00:00 0.71691 46
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-07-31 08:00:00 0.72014 42
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-07-31 08:00:00 1.51251 44
 a13  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-07-31 08:00:00 1.12343 49
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-07-31 08:00:00 0.72776 59
 a17  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-07-31 08:00:00 1.02046 48
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-07-31 08:00:00 0.5 - 65 16
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-07-31 08:00:00 - 2429 59
 a28  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ 2014-07-31 08:00:00 - 353 36
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-07-31 08:00:00 0.0463 52
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-07-31 08:00:00 1.412163 23
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-07-31 06:00:00 0.5451 21
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-07-31 08:00:00 3.0 - - -  67
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-07-31 08:00:00 2.835611 86
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-07-31 08:00:00 1.7 - - -  105
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-07-30 08:00:00 0.21716 36
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-07-31 08:00:00 1.3 - - 7 13
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ