กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-09-18 08:00:00 0.710130 22
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-09-19 23:00:00 - 1331 29
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-09-19 23:00:00 - 304 -  30
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-09-19 22:00:00 0.92461 26
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-09-19 22:00:00 0.31872 24
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-09-19 08:00:00 0.71102 34
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-09-05 13:00:00 0.53127 34
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-09-19 23:00:00 0.0060 16
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-09-19 13:00:00 0.43410 21
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-09-19 23:00:00 0.81774 48
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-09-19 23:00:00 0.53272 47
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-09-19 22:00:00 0.83422 27
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-09-19 22:00:00 0.82831 41
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-09-19 22:00:00 0.51762 17
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-09-19 23:00:00 0.81800 120
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-09-01 12:00:00 - 4120 16
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-09-07 12:00:00 0.19171 19
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-09-19 23:00:00 0.53121 No Data
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-09-19 22:00:00 0.21754 35
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-09-19 23:00:00 - 189 -  44
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-09-19 22:00:00 0.01011 20
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-08-25 08:00:00 - 1020 24
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-09-19 22:00:00 0.4521 22
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-09-19 12:00:00 0.51221 26
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-09-19 23:00:00 - 261 17
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-09-19 22:00:00 0.727161 32
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-09-19 22:00:00 0.22110 44
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-09-19 23:00:00 0.61360 36
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-09-19 23:00:00 0.675 -  51
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-09-19 17:00:00 0.529161 36
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-09-19 23:00:00 0.2136 -  19
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-09-19 23:00:00 0.1204 -  15
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-09-19 23:00:00 0.41920 40
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-09-19 22:00:00 0.5 - 13 -  20
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-09-19 22:00:00 0.6 - 3 -  20
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-09-17 13:00:00 1.0 - - -  21
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-09-19 23:00:00 1.1 - - -  42
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-09-19 23:00:00 0.5220 19
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-09-04 16:00:00 0.1118 -  15
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-09-19 23:00:00 0.68 - 1 27
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-09-19 23:00:00 0.98100 9
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-09-19 22:00:00 - - - -  23
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-09-19 22:00:00 - - - -  26
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-09-19 22:00:00 - - - -  29
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-09-19 21:00:00 0.91332 53
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-09-19 20:00:00 0.811 - -  37
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-09-19 08:00:00 0.81571 21
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-09-19 08:00:00 0.51033 29
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-09-19 08:00:00 0.71552 23
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-09-19 08:00:00 0.620135 31
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-09-19 08:00:00 0.81092 12
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-09-19 08:00:00 - 2145 20
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-09-19 08:00:00 1.631010 31
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-09-19 08:00:00 0.710193 15
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-09-19 08:00:00 0.48201 25
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-09-19 08:00:00 3.1 - - -  46
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-09-19 08:00:00 1.62314 53
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-09-19 08:00:00 2.4 - - -  45
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-09-19 08:00:00 0.21340 25
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-09-19 08:00:00 - 3113 32
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ