กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-10-21 08:00:00 0.927563 28
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-10-10 19:00:00 0.734 - 6 30
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-10-21 09:00:00 - 2023 -  25
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-10-21 08:00:00 1.43292 No Data
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-10-21 08:00:00 0.82761 26
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-10-21 08:00:00 1.02002 36
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-10-21 08:00:00 0.610105 31
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-10-21 09:00:00 0.82014 -  20
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-10-21 07:00:00 0.72143 26
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-10-21 09:00:00 1.22170 66
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-10-21 09:00:00 1.05353 31
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-10-21 09:00:00 0.719163 22
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-10-21 09:00:00 0.59242 30
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-10-21 08:00:00 0.61784 22
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-10-21 09:00:00 1.02642 103
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-10-20 11:00:00 0.61321 35
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-10-21 08:00:00 - 34410 34
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-10-21 09:00:00 - 1250 17
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-10-21 09:00:00 0.39130 -  29
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-10-21 09:00:00 0.810261 No Data
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-10-20 16:00:00 0.07 - 3 19
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-10-21 09:00:00 - 339 -  30
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-10-21 09:00:00 0.513101 39
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-10-21 08:00:00 0.919 - 8 51
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-10-21 08:00:00 0.4671 35
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-10-21 08:00:00 0.56141 28
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-10-21 09:00:00 - 4171 23
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-10-21 09:00:00 - 5161 34
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-10-21 08:00:00 0.65251 27
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-10-21 08:00:00 0.71190 30
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-10-21 09:00:00 0.816262 12
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-10-21 09:00:00 0.82167 56
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-10-21 08:00:00 0.612182 36
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-10-21 08:00:00 0.737 -  23
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-10-21 09:00:00 1.03014 -  13
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-10-21 09:00:00 1.8299 -  14
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-10-21 09:00:00 1.0511 -  54
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-10-21 09:00:00 0.6 - 14 -  35
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-10-21 08:00:00 0.6 - 9 -  28
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-10-21 09:00:00 - 3221 16
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-10-21 08:00:00 - 8141 24
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-10-21 07:00:00 1.6 - - -  34
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-10-21 09:00:00 1.0 - - -  29
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-10-21 09:00:00 0.54 - 0 49
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-10-21 09:00:00 0.5828 -  38
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-10-21 09:00:00 0.34211 44
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-10-21 09:00:00 0.66120 27
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-10-21 09:00:00 - - - -  20
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-10-21 09:00:00 - - - -  51
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-10-21 09:00:00 - - - -  37
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-10-21 08:00:00 0.612154 32
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-10-20 07:00:00 0.41774 31
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-10-20 08:00:00 0.1883 22
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-10-20 08:00:00 0.0841 30
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-10-21 08:00:00 0.7261612 40
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-10-20 08:00:00 0.415419 11
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-10-20 08:00:00 0.62166 23
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-10-21 08:00:00 0.58222 17
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-10-20 08:00:00 0.9 - - -  44
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-10-20 08:00:00 1.3552 31
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-20 08:00:00 0.6 - - -  49
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-10-20 08:00:00 0.11350 No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ