กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-11-23 11:00:00 0.822642 75
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-11-23 12:00:00 0.0755 -  69
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-11-23 12:00:00 - 1072 -  69
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-11-23 12:00:00 0.823603 62
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-11-23 11:00:00 0.426412 64
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-11-23 10:00:00 0.911524 76
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-11-23 11:00:00 0.65512 83
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-11-23 12:00:00 0.415540 25
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-11-22 17:00:00 0.818965 59
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-11-23 12:00:00 0.923522 86
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-11-23 12:00:00 0.93733 82
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-11-23 12:00:00 0.63761 55
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-11-23 12:00:00 0.610642 69
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-11-22 23:00:00 0.930100 58
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-11-23 12:00:00 1.023300 169
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-11-23 11:00:00 0.50632 61
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-11-23 11:00:00 - 32413 No Data
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-11-23 12:00:00 - 0360 43
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-11-23 12:00:00 0.34381 76
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-11-23 12:00:00 0.7901 55
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-11-23 12:00:00 0.20421 56
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-11-20 13:00:00 - 363 -  50
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-11-23 12:00:00 0.26473 34
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-11-23 12:00:00 0.925 - 10 49
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-11-22 03:00:00 0.4531 41
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-11-23 12:00:00 0.5242020 35
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-11-23 09:00:00 - 4302 25
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-11-23 12:00:00 - 861 44
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-11-23 11:00:00 0.89661 52
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-11-23 11:00:00 0.00230 No Data
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-11-23 11:00:00 0.65245 No Data
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-11-23 12:00:00 0.3028 -  34
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-11-23 11:00:00 0.41401 66
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-11-23 11:00:00 0.44470 63
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-11-23 12:00:00 1.6 - 62 -  34
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-11-23 12:00:00 1.17115 -  25
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-11-23 12:00:00 0.056240 80
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-11-23 12:00:00 0.5 - 26 -  30
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-11-23 11:00:00 0.5 - 17 -  16
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-11-23 12:00:00 - 2513 47
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-11-21 02:00:00 - 13133 66
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-11-23 12:00:00 0.0 - - -  9
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-11-23 12:00:00 0.4 - - -  8
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-11-23 12:00:00 0.53391 26
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-11-23 12:00:00 0.3356 -  39
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-11-23 12:00:00 0.53650 47
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-11-23 12:00:00 0.412530 29
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-11-23 12:00:00 - - - -  58
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-11-23 12:00:00 - - - -  46
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-11-23 12:00:00 - - - -  29
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-11-23 11:00:00 0.71441 65
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-11-20 08:00:00 0.333100 53
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-11-21 07:00:00 - - 29 -  No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-11-21 08:00:00 0.938289 94
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-11-21 08:00:00 0.821188 23
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-11-20 06:00:00 - - 33 -  74
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-11-21 08:00:00 1.214324 24
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-11-21 08:00:00 3.8 - - -  84
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-11-21 08:00:00 2.326110 107
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ