กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-08-20 15:00:00 0.68271 29
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-08-20 16:00:00 0.75203 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-08-20 16:00:00 - 1420 -  28
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-08-20 15:00:00 0.830253 24
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-08-20 16:00:00 0.42651 41
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-08-20 13:00:00 0.512343 34
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-08-20 15:00:00 0.717142 33
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-08-20 16:00:00 0.40201 16
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-08-20 11:00:00 0.35333 24
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-08-20 16:00:00 0.828116 54
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-08-20 16:00:00 0.06 - 2 27
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-08-20 15:00:00 0.512743 39
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-08-20 15:00:00 0.54343 27
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-08-20 13:00:00 - 5574 No Data
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-08-20 16:00:00 0.514390 55
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-08-20 15:00:00 - 6160 17
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-08-06 12:00:00 0.212169 20
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-08-20 15:00:00 0.910232 No Data
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-08-20 16:00:00 0.00 - 9 17
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-08-20 16:00:00 - 918 -  24
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-08-20 16:00:00 0.2 - 62 16
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-08-20 16:00:00 0.01062 20
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-08-20 15:00:00 0.33141 16
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-08-20 16:00:00 0.51131 20
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-08-20 16:00:00 - 1141 17
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-08-19 18:00:00 0.55341 31
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-08-09 22:00:00 0.4630 29
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-08-20 15:00:00 0.87134 12
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-08-20 16:00:00 0.512836 31
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-08-20 14:00:00 0.42360 29
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-08-20 16:00:00 0.91528 -  17
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-08-20 16:00:00 - 2213 -  15
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-08-20 16:00:00 0.326131 57
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-08-20 15:00:00 0.7 - 14 -  17
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-08-20 15:00:00 0.4 - 10 -  25
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-08-20 16:00:00 - - - -  20
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-08-20 16:00:00 0.5 - - -  15
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-08-20 16:00:00 0.41210 14
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-08-20 16:00:00 0.3013 -  21
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-08-20 15:00:00 - 3 - 0 27
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-08-20 16:00:00 0.29200 6
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-08-20 16:00:00 - - - -  24
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-08-20 16:00:00 - - - -  25
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-08-20 16:00:00 - - - -  22
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-08-20 15:00:00 0.618208 29
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-08-20 14:00:00 - - 7 -  26
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-08-20 08:00:00 0.71995 24
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-08-20 08:00:00 1.11963 27
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-08-20 08:00:00 0.41322 26
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-08-20 08:00:00 0.519113 37
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-08-20 08:00:00 0.4790 11
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-08-20 08:00:00 - 23418 32
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-08-20 08:00:00 0.21086 31
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-08-20 08:00:00 1.331132 18
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-08-20 08:00:00 0.34171 21
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-08-20 08:00:00 2.5 - - -  34
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-08-20 08:00:00 1.81729 46
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-08-20 08:00:00 2.7 - - -  57
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-08-19 08:00:00 0.11742 19
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-08-19 08:00:00 2.0 - - -  15
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ