กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-10-31 21:00:00 - - 3 -  66
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-10-31 08:00:00 1.734126 65
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-10-31 22:00:00 - 363 -  64
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-10-31 21:00:00 1.84032 55
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-10-31 21:00:00 0.63431 49
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-10-31 13:00:00 0.75811 88
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-10-31 21:00:00 0.51482 68
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-10-31 22:00:00 1.22521 23
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-10-31 09:00:00 1.226281 64
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-10-31 21:00:00 1.23922 70
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-10-31 21:00:00 1.023120 65
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-10-31 22:00:00 0.71631 35
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-10-31 21:00:00 0.512191 44
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-10-31 22:00:00 0.92332 49
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-10-31 21:00:00 0.52210 138
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-10-31 21:00:00 0.52330 38
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-10-31 21:00:00 - 3442 66
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-10-31 22:00:00 - 642 39
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-10-31 22:00:00 0.5720 61
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-10-31 22:00:00 0.71401 48
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-10-31 22:00:00 0.31762 36
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-10-31 21:00:00 - 1812 -  51
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-10-31 22:00:00 0.51544 34
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-10-31 22:00:00 1.439 - 15 44
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-10-31 21:00:00 0.51591 50
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-10-31 22:00:00 0.3171 22
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-10-31 22:00:00 - 561 15
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-10-31 21:00:00 - 3161 37
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-10-31 20:00:00 1.423131 30
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-10-31 21:00:00 0.4154 -  80
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-10-28 12:00:00 0.67280 10
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-10-31 22:00:00 0.680 -  38
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-10-31 21:00:00 0.81622 30
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-10-31 20:00:00 0.41190 51
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-10-31 22:00:00 3.1286 -  32
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-10-31 22:00:00 1.1704 -  24
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-10-25 07:00:00 1.53201 90
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-10-31 22:00:00 0.4 - 4 -  21
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-10-31 21:00:00 0.4 - 6 -  16
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-10-31 22:00:00 - 1303 28
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-10-31 21:00:00 - 21 - 1 73
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-10-31 22:00:00 - - - -  31
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-10-31 22:00:00 0.6 - - -  14
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-10-31 22:00:00 0.65 - 0 21
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-10-31 20:00:00 0.8710 -  31
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-10-31 22:00:00 - - 2 -  24
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-10-31 22:00:00 0.0961 15
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-10-31 22:00:00 - - - -  37
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-10-31 22:00:00 - - - -  No Data
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-10-31 22:00:00 - - - -  33
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-10-31 21:00:00 0.71371 52
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-10-31 08:00:00 0.23484 70
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-10-31 08:00:00 0.42965 66
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-10-31 08:00:00 1.131131 52
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-10-31 08:00:00 1.039309 83
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-10-31 08:00:00 0.45162 16
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-10-31 08:00:00 0.79272 51
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-10-30 08:00:00 0.711163 18
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-10-31 08:00:00 2.6 - - -  104
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-10-31 08:00:00 1.42914 138
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 08:00:00 2.3 - - -  113
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-10-31 08:00:00 0.03433 58
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ