กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-12-22 11:00:00 0.924501 55
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-12-22 12:00:00 0.365210 60
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-12-22 12:00:00 - - 58 -  55
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-12-17 04:00:00 1.125203 59
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-12-22 12:00:00 0.427441 62
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-12-22 10:00:00 0.7 - 320 69
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-12-22 11:00:00 0.6193433 86
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-12-22 13:00:00 0.419430 24
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-12-22 11:00:00 0.717553 50
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-12-22 12:00:00 1.129492 No Data
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-12-22 12:00:00 0.29981 65
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-12-22 12:00:00 1.1 - 892 58
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-12-22 11:00:00 0.813622 119
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-12-22 12:00:00 0.58722 60
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-12-22 12:00:00 1.125490 133
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-12-22 11:00:00 0.51661 89
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-12-22 11:00:00 - 42274 85
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-12-22 12:00:00 - 4520 42
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-12-19 12:00:00 0.414661 68
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-12-22 12:00:00 0.8801 47
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-12-22 11:00:00 - 1153 48
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-12-22 12:00:00 - 869 -  58
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-12-22 12:00:00 0.09357 41
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-12-22 12:00:00 0.510 - 3 40
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-12-22 11:00:00 0.55362 74
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-12-22 11:00:00 0.81 - 1 45
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-12-22 12:00:00 - 5451 32
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-12-22 09:00:00 - - 431 56
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-12-22 12:00:00 0.715662 76
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-12-22 11:00:00 0.10460 43
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-12-22 12:00:00 0.91513 31
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-12-22 12:00:00 0.4462 -  34
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-12-22 11:00:00 0.55573 76
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-12-20 23:00:00 0.6395 -  74
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-12-22 12:00:00 0.9 - 393 23
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-12-22 12:00:00 1.85915 -  No Data
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-12-17 18:00:00 0.653161 60
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-12-22 12:00:00 0.4 - 43 -  42
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-12-22 12:00:00 0.4 - 4 -  27
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-12-22 12:00:00 - 4612 65
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-12-22 11:00:00 - 13551 62
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-12-22 12:00:00 0.1 - - -  35
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-12-22 12:00:00 0.7 - - -  17
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-12-22 12:00:00 0.64561 42
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-12-22 12:00:00 0.3351 -  54
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-12-22 13:00:00 0.43600 59
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-12-22 13:00:00 0.39483 43
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-12-22 12:00:00 - - - -  51
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-12-22 12:00:00 - - - -  78
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-12-22 12:00:00 - - - -  37
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-12-22 11:00:00 1.15592 46
 m2  สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จังหวัดตาก (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-12-09 08:00:00 0.41100 40
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-12-22 08:00:00 0.420241 53
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-12-08 05:00:00 0.023140 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-12-22 08:00:00 0.514644 74
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-12-16 08:00:00 - - 22 -  27
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-12-16 08:00:00 0.933411 No Data
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-12-21 08:00:00 0.61045 -  17
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-12-22 08:00:00 0.9 - - -  64
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-12-22 08:00:00 - 228 -  50
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ