กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-10-25 15:00:00 0.92226 -  40
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-10-25 17:00:00 1.64538 28
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-10-25 17:00:00 - 4812 -  29
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-10-25 16:00:00 0.935241 32
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-10-25 15:00:00 0.526221 33
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-10-25 13:00:00 0.714351 37
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-10-25 16:00:00 1.13476 48
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-10-25 16:00:00 0.828101 20
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-10-24 08:00:00 0.61755 32
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-10-25 17:00:00 1.348 - 7 61
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-10-25 17:00:00 1.124380 33
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-10-25 13:00:00 0.90492 23
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-10-25 15:00:00 0.57561 42
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-10-25 17:00:00 0.719143 69
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-10-25 17:00:00 1.23750 148
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-10-24 11:00:00 0.51220 20
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-10-25 16:00:00 - 56212 63
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-10-25 17:00:00 - 8181 15
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-10-25 17:00:00 0.514151 27
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-10-25 17:00:00 0.7862 18
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-10-25 17:00:00 0.25211 20
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-10-25 08:00:00 - 229 -  22
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-10-25 17:00:00 1.03181 22
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-10-25 17:00:00 0.613 - 2 32
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-10-25 16:00:00 0.35541 22
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-10-25 16:00:00 0.512297 32
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-10-25 17:00:00 - 3161 12
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-10-25 17:00:00 - 4362 23
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-10-25 17:00:00 1.117332 22
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-10-25 17:00:00 0.34230 28
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-10-25 17:00:00 0.816143 16
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-10-25 17:00:00 0.87195 40
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-10-25 16:00:00 0.25321 24
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-10-25 14:00:00 - 3 - -  28
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-10-25 17:00:00 1.22810 -  24
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-10-25 17:00:00 0.6498 -  15
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-10-25 07:00:00 1.53201 90
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-10-25 17:00:00 0.4 - 20 -  24
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-10-25 16:00:00 0.6 - 23 -  16
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-10-25 17:00:00 - 10121 19
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-10-25 16:00:00 - 20211 30
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-10-25 17:00:00 - - - -  14
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-10-25 17:00:00 0.8 - - -  10
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-10-25 17:00:00 0.50 - 0 21
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-10-25 17:00:00 0.5629 -  23
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-10-25 17:00:00 0.713282 32
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-10-25 17:00:00 0.56281 14
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-10-25 17:00:00 - - - -  36
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-10-25 17:00:00 - - - -  29
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-10-25 17:00:00 - - - -  20
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-10-25 16:00:00 0.59212 30
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-10-24 08:00:00 0.02282 40
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-10-24 08:00:00 0.31654 29
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-10-24 08:00:00 0.516 - 0 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-10-24 08:00:00 0.6 - - -  52
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-10-22 06:00:00 0.8911 14
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-10-24 08:00:00 1.06149 30
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-10-24 08:00:00 0.71190 13
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-10-24 08:00:00 1.0 - - -  59
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-10-24 04:00:00 0.610 - 6 No Data
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-24 08:00:00 1.0 - - -  61
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-10-24 08:00:00 0.22350 31
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ