กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-11-29 09:00:00 1.042281 84
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-11-29 09:00:00 1.7512319 111
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-11-29 09:00:00 - 5528 -  113
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-11-29 08:00:00 1.65097 87
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-11-29 09:00:00 0.441232 78
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-11-29 07:00:00 2.31973 147
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-11-29 09:00:00 0.714235 105
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-11-29 09:00:00 1.338121 32
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-11-29 07:00:00 - 38 - -  82
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-11-29 09:00:00 1.264326 104
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-11-29 09:00:00 0.967 - 6 91
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-11-29 09:00:00 0.93524 72
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-11-29 08:00:00 1.128123 88
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-11-29 05:00:00 1.84043 61
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-11-29 09:00:00 0.74261 157
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-11-28 15:00:00 0.40711 51
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-11-29 08:00:00 - 56260 76
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-11-28 12:00:00 - 0420 27
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-11-29 09:00:00 0.5163717 49
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-11-29 09:00:00 0.81304 36
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-11-29 09:00:00 0.36442 46
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-11-29 09:00:00 - 1640 -  50
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-11-29 09:00:00 0.09205 32
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-11-29 09:00:00 0.618 - 6 47
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-11-29 08:00:00 0.58111 No Data
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-11-29 08:00:00 0.82131 29
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-11-29 09:00:00 - 2 - 1 20
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-11-29 08:00:00 - 890 43
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-11-29 08:00:00 0.810331 85
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-11-29 07:00:00 0.2640 25
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-11-29 09:00:00 0.881811 10
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-11-29 09:00:00 0.4225 -  39
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-11-29 08:00:00 0.74273 142
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-11-29 08:00:00 1.02110 46
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-11-29 09:00:00 1.972276 46
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-11-29 09:00:00 1.6728 -  39
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-11-29 09:00:00 0.18051 115
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-11-29 09:00:00 0.6 - 0 -  34
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-11-29 08:00:00 0.6 - 7 -  18
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-11-29 07:00:00 - 1021 38
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-11-29 08:00:00 - 3575 121
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-11-29 09:00:00 0.2 - - -  17
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-11-29 09:00:00 0.3 - - -  13
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-11-29 09:00:00 0.53221 37
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-11-29 08:00:00 0.3416 -  62
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-11-29 09:00:00 0.45271 51
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-11-29 09:00:00 0.06163 34
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-11-29 09:00:00 - - - -  35
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-11-29 09:00:00 - - - -  55
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-11-27 11:00:00 - - - -  34
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-11-29 08:00:00 - 18 - -  40
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-11-28 08:00:00 0.218111 33
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-11-28 06:00:00 1.63571 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-11-28 08:00:00 0.624155 54
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-11-25 08:00:00 0.610232 22
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-11-26 12:00:00 0.113729 62
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-11-28 08:00:00 0.724127 18
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-11-28 08:00:00 3.7 - - -  71
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-11-28 08:00:00 1.420 - 2 87
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ