กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2015-01-31 00:00:00 0.71123 -  55
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2015-01-31 01:00:00 - 12713 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2015-01-31 01:00:00 - 1729 -  73
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2015-01-22 23:00:00 2.110925 No Data
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2015-01-31 00:00:00 0.63281 65
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2015-01-30 19:00:00 0.123271 64
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2015-01-31 00:00:00 0.619100 78
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2015-01-31 01:00:00 0.73250 24
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2015-01-30 14:00:00 0.713554 60
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2015-01-31 01:00:00 1.2 - 193 69
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2015-01-24 22:00:00 - 953 -  69
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2015-01-31 01:00:00 1.4 - 281 87
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2015-01-31 01:00:00 0.92741 104
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2015-01-31 00:00:00 0.513110 71
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2015-01-31 01:00:00 1.02550 175
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2015-01-31 00:00:00 0.66150 91
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2015-01-31 00:00:00 - 0301 49
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2015-01-31 01:00:00 - 1240 66
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2015-01-31 01:00:00 0.510 - 1 80
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2015-01-31 01:00:00 0.8401 55
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2015-01-31 01:00:00 0.434010 63
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2015-01-31 01:00:00 - 1911 -  80
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2015-01-31 01:00:00 1.218131 70
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2015-01-31 01:00:00 1.018 - 1 70
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2015-01-31 00:00:00 1.113141 91
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2015-01-31 01:00:00 1.3361 91
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2015-01-31 01:00:00 - 11121 54
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2015-01-31 01:00:00 - 18191 101
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2015-01-31 01:00:00 1.318483 158
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2015-01-31 00:00:00 0.56190 59
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2015-01-12 09:00:00 0.81023 32
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2015-01-30 12:00:00 0.3124 -  37
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2015-01-31 00:00:00 0.50321 116
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2015-01-31 00:00:00 0.96371 160
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2015-01-31 01:00:00 1.5 - 37 -  27
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2015-01-31 01:00:00 0.615150 33
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2015-01-22 09:00:00 1.810154 113
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2015-01-31 01:00:00 0.6 - 19 -  51
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2015-01-31 01:00:00 0.5 - 10 -  38
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2015-01-31 01:00:00 - 1862 78
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2015-01-31 01:00:00 - - 271 69
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2015-01-31 01:00:00 0.2 - - -  33
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2015-01-31 01:00:00 0.2 - - -  39
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2015-01-31 01:00:00 0.60280 70
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2015-01-30 23:00:00 1.21320 -  72
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2015-01-31 01:00:00 1.0214 -  71
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2015-01-31 01:00:00 0.810190 62
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2015-01-31 01:00:00 - - - -  71
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2015-01-31 01:00:00 - - - -  121
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2015-01-31 01:00:00 - - - -  47
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2015-01-31 00:00:00 0.512292 62
 m2  สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จังหวัดตาก (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2015-01-31 01:00:00 0.61060 109
 m4  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4) 2015-01-30 20:00:00 0.10843 15
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2015-01-30 08:00:00 0.623100 51
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2015-01-30 06:00:00 0.429224 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2015-01-30 08:00:00 0.510 - 1 77
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2015-01-30 08:00:00 1.41142 28
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-12-16 08:00:00 0.933411 No Data
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2015-01-28 08:00:00 - 96 - -  26
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2015-01-30 08:00:00 1.6 - - -  79
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2015-01-30 08:00:00 0.8615 -  76
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2015-01-30 08:00:00 3.3 - - -  85
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ