กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2015-03-27 07:00:00 1.018103 57
 07t  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2015-03-10 07:00:00 0.6 - - 3 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2015-03-27 07:00:00 - 2611 -  70
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2015-03-27 07:00:00 1.441726 55
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2015-03-27 07:00:00 1.03126 68
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2015-03-27 05:00:00 0.01592 65
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2015-03-14 06:00:00 1.02491 61
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2015-03-27 07:00:00 1.81967 26
 16t  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2015-03-27 07:00:00 0.82885 80
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2015-03-27 06:00:00 0.81924 55
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2015-03-27 07:00:00 1.03855 83
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2015-03-27 07:00:00 0.0085 73
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2015-03-27 07:00:00 2.0 - 141 51
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2015-03-27 07:00:00 0.810161 No Data
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2015-03-27 07:00:00 0.612108 45
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2015-03-27 07:00:00 0.817151 107
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2015-03-27 06:00:00 0.66212 66
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2015-03-27 07:00:00 - 3034 99
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2015-03-27 07:00:00 1.305 -  78
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2015-03-27 07:00:00 0.621216 81
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2015-03-27 07:00:00 - 2811 -  87
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2015-03-27 07:00:00 0.911223 23
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2015-03-26 18:00:00 1.325 - 2 36
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2015-03-27 07:00:00 0.8961 25
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2015-03-27 07:00:00 0.83231 No Data
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2015-03-27 07:00:00 - 10121 20
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2015-03-27 07:00:00 - 5220 29
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2015-03-26 09:00:00 - - 352 53
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2015-03-09 12:00:00 0.2144 -  39
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2015-03-27 07:00:00 0.3223 -  27
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2015-03-27 07:00:00 0.77152 38
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2015-03-27 06:00:00 0.7540 63
 48t  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2015-03-11 09:00:00 2.4 - - -  No Data
 50t  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2015-03-27 07:00:00 5.0 - - -  90
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2015-03-27 07:00:00 1.33154 28
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2015-03-27 07:00:00 2.4 - 82 22
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2015-03-27 07:00:00 0.5 - 18 -  20
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2015-03-27 07:00:00 0.6 - 8 -  34
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2015-03-27 06:00:00 - 2142 64
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2015-03-27 07:00:00 0.1 - - -  44
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2015-03-27 07:00:00 0.5 - - -  30
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2015-03-27 07:00:00 0.7372 23
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2015-03-27 07:00:00 1.0620 -  24
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2015-03-27 07:00:00 3.17131 35
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2015-03-27 07:00:00 0.17100 22
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2015-03-27 07:00:00 - - - -  55
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2015-03-27 07:00:00 - - - -  No Data
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2015-03-27 07:00:00 - - - -  29
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2015-03-27 06:00:00 1.016165 75
 m2  สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จังหวัดตาก (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2015-03-27 07:00:00 0.41040 55
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2015-03-25 08:00:00 0.11881 60
 a05  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2015-03-24 08:00:00 0.812223 No Data
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2015-03-25 08:00:00 1.026 - 2 No Data
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2015-03-24 08:00:00 1.19 - 0 16
 a29  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2015-03-24 08:00:00 0.617281 49
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-12-16 08:00:00 0.933411 No Data
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2015-03-13 07:00:00 0.6 - - -  20
 a43  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2015-03-24 08:00:00 0.210141 41
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2015-03-25 08:00:00 1.5 - - -  76
 a54  การเคหะชุมชนดินแดง 2015-03-24 08:00:00 0.5 - 12 -  42
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ