ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 1 15 - 46 No Data 19 33 O3  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 - No Data 2.14 - 49 23 25 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 0 7 - 40 38 20 29 O3  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-10-19 14:00:00 2 4 - 38 47 27 28 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 - 5 - 38 30 18 27 O3  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 9 No Data - 31 40 22 22 O3  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-10-19 14:00:00 3 No Data 1 31 40 20 22 O3  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-10-19 14:00:00 7 6 1 46 73 42 67 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-10-19 14:00:00 1 8 1 40 38 17 29 O3  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-10-19 14:00:00 0 8 1 28 31 18 20 O3  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-10-19 15:00:00 2 21 - 47 77 44 76 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-10-19 15:00:00 5 13 1 51 52 29 36 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-10-19 14:00:00 2 6 - 35 38 24 25 O3  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-10-19 15:00:00 0 11 1 56 52 19 40 O3  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-10-19 14:00:00 No Data No Data 1 39 57 29 33 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-10-19 14:00:00 2 22 - 33 129 27 114 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-10-19 15:00:00 - 10 - 55 54 17 39 O3  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-10-13 23:00:00 0 2 0.86 - 49 23 25 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-10-19 14:00:00 5 12 - 47 67 35 46 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-10-19 15:00:00 No Data No Data - 27 51 21 26 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-10-19 15:00:00 0 9 0.13 33 44 17 24 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-10-19 14:00:00 0 6 1 21 55 15 29 PM10  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-10-19 15:00:00 0 2 - 34 41 16 24 O3  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-10-19 15:00:00 1 6 - 39 35 23 28 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-10-19 15:00:00 - 5 - 36 58 25 32 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-10-19 14:00:00 - 6 1 37 35 16 26 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-10-19 14:00:00 0 5 - 47 32 17 34 O3  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-10-19 15:00:00 1 11 1 - 36 11 18 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-10-19 14:00:00 2 5 0.5 41 39 19 29 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-10-19 09:00:00 1 0 1 6 15 11 11 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-10-19 15:00:00 1 1 - 48 18 10 34 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-10-19 08:00:00 1 6 - 6 29 18 18 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-10-19 14:00:00 1 18 0.71 41 51 24 29 O3  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-10-19 14:00:00 3 4 - 24 21 7 17 O3  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-10-19 15:00:00 1 5 - 24 13 6 17 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-10-19 15:00:00 0 4 - 19 14 10 14 O3  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-10-19 15:00:00 1 7 1 - 54 29 33 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-10-19 15:00:00 0 14 - 41 43 - 29 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-10-19 15:00:00 - 30 1 - 43 22 22 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 1 16 - 36 38 18 26 O3  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-10-19 15:00:00 - No Data 0.86 - 44 19 22 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 - 33 1.13 21 68 26 40 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-10-19 14:00:00 - 4 0.71 24 23 15 17 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-10-19 14:00:00 - 4 - 17 13 8 12 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 - 6 - 46 31 19 33 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-10-19 15:00:00 1 7 - 31 45 15 23 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-10-19 14:00:00 0 5 - - 39 23 23 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-10-19 15:00:00 - 2 - 21 18 8 15 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-10-19 15:00:00 - 5 0.25 19 29 14 15 PM10  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-10-19 15:00:00 0 3 - 46 29 12 33 O3  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-09-30 14:00:00 No Data No Data 0.63 35 56 39 55 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-10-19 15:00:00 - 3 0.38 49 27 15 35 O3  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-10-19 15:00:00 - 2 - 35 25 16 25 O3  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-10-19 15:00:00 - - - - 36 13 18 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-10-19 15:00:00 - - - - 33 17 17 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-10-19 14:00:00 - - 1 20 23 13 14 O3  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-10-19 15:00:00 2 7 1 43 46 17 31 O3  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-10-19 14:00:00 7 7 - 37 18 9 26 O3  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-10-19 14:00:00 - 5 - 35 34 16 25 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-10-19 14:00:00 1 0 - 40 35 19 29 O3  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2018-10-10 21:00:00 - - - - 19 3 10 PM10  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-10-19 15:00:00 1 5 - 32 37 21 23 O3  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-10-19 14:00:00 1 3 1 18 12 6 13 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-10-19 14:00:00 No Data No Data 1 45 52 26 32 O3  
 m7  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 7 ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง (เริ่ม 18 กรกฎาคม 61) 2019-10-19 14:00:00 - - - - 10 6 6 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-10-19 14:00:00 1 3 2 34 No Data 12 24 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่ม 28 มิ.ย.61) 2019-10-19 14:00:00 - - - - 13 6 7 PM10  
 o59  PM2.5 ตรัง 2019-10-19 14:00:00 - - - - - 5 5 PM2.5  
 o63  PM2.5 นครศรีธรรมราช - - - - - - - - - PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ