ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 0 9 0.75 1 35 - 18 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 - 3 1 3 49 22 25 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 0 6 - 5 21 10 11 PM10  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-06-17 00:00:00 1 7 0.75 5 29 15 15 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 - 19 - 5 No Data 10 10 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 2 No Data - 7 No Data 15 15 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-06-16 23:00:00 No Data No Data - - No Data 15 15 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-06-17 00:00:00 9 15 1 7 37 22 22 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-06-16 07:00:00 No Data No Data - - No Data 9 9 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-06-17 00:00:00 1 4 - 19 19 12 14 O3  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-06-16 23:00:00 2 13 1 18 22 12 13 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-06-17 00:00:00 1 8 - 5 26 13 13 PM10  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-06-17 00:00:00 1 12 - 8 23 8 12 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-06-17 00:00:00 2 16 1 1 30 - 15 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-06-17 00:00:00 0 9 - 8 67 14 39 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-06-17 00:00:00 - 13 - 13 20 8 10 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-06-17 00:00:00 1 6 0.25 - 24 18 18 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-06-16 18:00:00 6 30 - 20 19 6 14 O3  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-06-17 00:00:00 0 3 - 8 36 5 18 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-06-17 00:00:00 19 No Data 0.38 12 21 8 11 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-06-17 00:00:00 1 11 0.86 19 25 9 14 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-06-17 00:00:00 0 4 - 13 26 8 13 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-06-17 00:00:00 1 10 - 24 17 11 17 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-06-17 00:00:00 - No Data - 17 No Data No Data 12 O3  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-06-17 00:00:00 - 4 0.43 17 23 7 12 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-06-17 00:00:00 No Data 8 - 20 26 14 14 O3  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-06-17 00:00:00 1 8 1 - 24 13 13 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-06-17 00:00:00 1 5 - 15 27 11 14 PM10  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-06-17 00:00:00 1 1 0.13 12 18 14 14 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-06-17 00:00:00 1 3 - 17 19 7 12 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-06-17 00:00:00 2 4 - 10 14 8 8 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-06-17 00:00:00 1 7 - 17 28 7 14 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-06-17 00:00:00 1 4 0.13 6 22 11 11 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-06-14 14:00:00 No Data No Data 1 17 24 - 12 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-05-24 12:00:00 No Data No Data - - 25 No Data 13 PM10  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-06-16 01:00:00 1 5 - 37 37 18 26 O3  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-05-02 20:00:00 3 No Data 0.63 41 37 - 29 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 - 19 1 - 37 17 19 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 1 2 0.88 3 32 16 16 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 - 19 1 - 29 22 22 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 No Data No Data 1.75 21 79 29 49 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-06-16 23:00:00 - 3 0.75 23 16 10 16 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-06-16 23:00:00 - 1 1 13 21 14 14 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 - 19 1 8 22 11 11 PM10  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-06-17 00:00:00 0 7 - 14 24 7 12 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-06-17 00:00:00 No Data 26 - - 27 10 14 PM10  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-06-17 00:00:00 - 5 - 14 29 16 16 PM2.5  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-06-17 00:00:00 - 4 1 23 35 24 24 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-06-17 00:00:00 0 0 - 28 21 10 20 O3  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-06-17 00:00:00 2 8 - 16 18 11 11 O3  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-06-17 00:00:00 0 No Data - - 14 6 7 PM10  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-06-17 00:00:00 - - - - 22 12 12 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-06-16 08:00:00 - - - - 31 9 16 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-06-17 00:00:00 - - - - 15 6 8 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-06-17 00:00:00 - - 0.25 14 23 12 12 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-06-17 00:00:00 1 14 0.43 20 31 - 16 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-06-17 00:00:00 1 1 - 26 16 10 19 O3  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-06-17 00:00:00 - 4 - 11 15 7 8 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-06-17 00:00:00 1 7 - 16 17 10 11 O3  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-06-17 00:00:00 1 7 1 5 17 9 9 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-06-17 00:00:00 1 2 1 11 26 14 14 PM2.5  
 m7  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 7 ทุ่งศรีเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี(เริ่ม 22 พฤษภาคม 62) 2019-06-17 00:00:00 1 2 - 25 13 8 18 O3  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-06-17 00:00:00 1 2 1 23 No Data 7 16 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เริ่ม 24 ม.ค.62) 2019-06-17 00:00:00 - - - - 19 8 10 PM10  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ