ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 1 10 0.4 5 16 7 8 PM10  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-10-22 02:00:00 0 0 - 3 No Data 17 17 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 - 11 - 4 15 8 8 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 1 No Data - 6 No Data 12 12 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2018-10-19 08:00:00 1 No Data 0.84 - 37 - 19 PM10  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-10-21 19:00:00 No Data No Data - 12 15 7 9 O3  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2018-10-22 02:00:00 1 10 0.29 2 23 8 12 PM10  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2018-10-22 02:00:00 2 6 0.82 6 28 13 14 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2018-10-22 02:00:00 4 13 - 7 No Data 13 13 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2018-10-22 02:00:00 1 8 0.45 6 10 7 7 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2018-10-22 02:00:00 5 0 0.37 - 53 - 28 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2018-10-22 02:00:00 2 13 0.4 7 79 13 49 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2018-10-22 02:00:00 - 8 - 4 32 10 16 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2018-10-22 02:00:00 2 7 0.53 8 64 8 37 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2018-10-19 18:00:00 No Data 44 - - No Data No Data 18 NO2  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2018-10-22 02:00:00 0 1 - 4 27 - 14 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-10-22 02:00:00 0 3 0.61 11 32 10 16 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-10-22 02:00:00 1 11 0.78 24 14 4 17 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2018-10-22 02:00:00 0 4 0.26 11 29 15 15 PM2.5  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-10-22 02:00:00 0 7 - 13 17 10 10 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-10-22 02:00:00 - 1 - 11 20 3 10 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2018-10-22 02:00:00 - 9 0.84 4 16 9 9 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-10-22 02:00:00 2 1 - 13 28 18 18 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-10-22 02:00:00 1 3 0.65 - 16 No Data 8 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2018-10-22 02:00:00 1 1 1.47 9 No Data 11 11 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-10-22 02:00:00 1 1 0.79 10 12 6 7 O3  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-10-22 02:00:00 1 11 - 14 12 6 10 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-10-22 02:00:00 0 2 - 8 23 10 12 PM10  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2018-10-22 02:00:00 0 2 0.58 21 22 7 15 O3  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2018-10-22 02:00:00 0 1 0.45 12 16 12 12 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2018-10-21 08:00:00 1 No Data - 5 20 - 10 PM10  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2018-10-21 08:00:00 No Data No Data 0.71 - 23 13 13 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2018-10-21 13:00:00 0 0 0.19 17 26 - 13 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 - 17 1.17 - 28 15 15 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 1 20 0.7 1 31 13 16 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 - 11 0.76 - 22 10 11 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 No Data 1 1.27 3 61 28 34 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2018-10-22 02:00:00 - 1 0.4 14 18 11 11 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2018-10-22 02:00:00 - 1 0.72 5 12 8 8 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2018-10-22 02:00:00 - 12 1 3 16 9 9 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2018-10-22 02:00:00 0 1 - 5 19 - 10 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-10-19 21:00:00 2 60 - 40 47 24 33 O3  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2018-10-22 02:00:00 - 3 - 12 22 9 11 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2018-10-22 02:00:00 - 1 0.38 23 24 14 16 O3  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2018-10-22 02:00:00 0 1 0.22 11 20 8 10 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2018-10-22 02:00:00 1 8 0.43 10 27 16 16 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2018-10-22 02:00:00 4 1 0.29 6 No Data 9 9 PM2.5  
 70t  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2018-10-22 02:00:00 0 1 0.1 - No Data 9 9 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2018-10-21 13:00:00 - - - - 31 8 16 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2018-10-22 02:00:00 - - - - 17 9 9 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2018-10-22 02:00:00 - - 1.4 14 21 8 11 PM10  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2018-10-22 02:00:00 2 3 0.45 17 21 - 12 O3  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2018-10-22 02:00:00 1 1 0.02 7 11 3 6 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2018-10-22 02:00:00 - 3 0.55 3 18 10 10 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2018-10-22 02:00:00 1 3 - 11 15 3 8 O3  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2018-10-22 02:00:00 0 9 0.81 3 17 9 9 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2018-10-22 02:00:00 1 2 1.04 8 15 8 8 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2018-10-22 02:00:00 1 0 0.58 19 14 6 14 O3  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ