ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 3 23 0.57 - 85 42 67 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 - 20 3.13 - 78 43 71 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 1 16 0.88 18 58 36 48 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-02-28 10:00:00 6 27 1 18 63 43 71 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 - 12 - 15 64 39 55 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 No Data No Data - 14 59 39 55 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 No Data 25 0.57 10 66 35 46 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-02-28 10:00:00 No Data No Data - - 67 40 59 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-02-28 10:00:00 5 23 1.13 16 67 41 63 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-02-28 10:00:00 4 12 0.88 27 54 33 41 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-02-28 10:00:00 5 17 1 19 45 30 35 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-02-28 10:00:00 1 19 - 30 70 50 100 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-02-28 10:00:00 5 13 0.43 19 68 43 71 PM2.5  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-02-28 10:00:00 3 1 - 5 68 46 84 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-02-28 10:00:00 2 0 0.25 11 102 65 137 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-02-28 10:00:00 No Data No Data 2 41 81 42 67 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-02-28 10:00:00 2 32 1 8 286 85 254 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-02-28 10:00:00 - 11 - 19 99 63 131 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-02-28 10:00:00 No Data No Data 0.29 - 74 36 48 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-02-28 10:00:00 3 4 - 32 38 24 24 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-02-28 10:00:00 No Data No Data - 11 83 42 67 PM2.5  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-02-28 10:00:00 5 11 0.57 32 53 28 30 PM2.5  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-02-28 10:00:00 3 24 1.5 16 46 24 24 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-02-28 01:00:00 1 5 - 30 53 28 30 PM2.5  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-02-28 10:00:00 2 20 - 22 58 30 35 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-02-28 10:00:00 - 7 - 9 79 44 76 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-02-28 10:00:00 - 11 1 16 65 41 63 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-02-28 10:00:00 1 19 - 32 124 87 192 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-02-28 10:00:00 2 28 1.13 - 111 58 119 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-02-28 10:00:00 2 9 1 29 105 75 162 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-02-28 10:00:00 No Data No Data 1 17 108 75 162 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-02-28 10:00:00 4 12 - 21 99 76 164 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-02-28 10:00:00 2 6 - 45 98 61 126 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-02-28 10:00:00 2 12 1.13 9 106 59 121 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-02-28 10:00:00 2 4 1 12 37 19 19 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-02-28 10:00:00 1 7 - 22 31 14 16 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-02-28 10:00:00 0 3 - 18 26 14 14 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-02-28 10:00:00 2 5 0.5 26 79 43 71 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-02-28 10:00:00 1 15 0.75 17 86 53 106 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 - 42 0.63 - 88 50 100 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 1 40 0.71 10 67 39 55 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 - 36 1.88 - 80 44 76 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 - 60 1.88 17 108 61 126 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-02-28 10:00:00 - 10 1 21 110 75 162 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-02-28 10:00:00 - 13 1.29 13 161 145 255 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 - 22 0.5 22 57 39 55 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-02-28 10:00:00 1 4 - 20 80 44 76 PM2.5  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-02-28 10:00:00 No Data 24 - - 69 45 80 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-02-28 10:00:00 - 5 - 17 33 15 17 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-02-28 10:00:00 - 5 0.5 20 33 16 17 PM10  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-02-28 10:00:00 0 13 1 17 117 84 185 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-02-28 10:00:00 2 21 1 3 91 58 119 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-02-28 10:00:00 - 23 1.29 8 150 118 228 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-02-28 10:00:00 - 9 1 43 123 94 204 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-02-28 10:00:00 - - - - 77 54 109 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-02-28 10:00:00 - - - - 71 33 43 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-02-28 10:00:00 - - 1.38 12 112 86 190 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-02-28 10:00:00 13 27 0.71 23 59 34 43 PM2.5  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-02-27 08:00:00 0 5 1 11 79 55 111 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-02-28 10:00:00 - 19 0.38 12 158 96 206 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-02-28 10:00:00 3 2 - 15 109 57 116 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-02-28 10:00:00 - - - - 31 12 16 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-02-28 10:00:00 1 5 1 15 98 76 164 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-02-28 10:00:00 1 3 0.38 18 18 12 13 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-02-28 10:00:00 1 6 1 20 63 35 46 PM2.5  
 83t  ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 2020-02-28 10:00:00 0 7 - 18 71 49 96 PM2.5  
 m1  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-02-28 10:00:00 No Data 6 - 20 92 72 154 PM2.5  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 2020-02-28 10:00:00 - - - - 51 31 37 PM2.5  
 m4  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2020-02-28 10:00:00 - - - - 102 51 101 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-02-28 10:00:00 1 3 1 30 62 24 35 PM10  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2020-02-28 10:00:00 - - - - 148 112 222 PM2.5  
 o10  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-02-28 10:00:00 - - - - 85 65 137 PM2.5  
 o23  BAM1022-4 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 41 63 PM2.5  
 o24  BAM1022-5 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 71 152 PM2.5  
 o25  BAM1022-6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 69 147 PM2.5  
 o26  BAM1022-7 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 56 114 PM2.5  
 o27  BAM1022-8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 68 144 PM2.5  
 o28  BAM1022-9 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 77 167 PM2.5  
 o29  BAM1022-10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2020-02-28 10:00:00 - - - - - 69 147 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ