ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 3 71 1.13 8 80 47 88 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 - 26 3.25 - 99 54 109 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 3 28 1 10 76 47 88 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-12-13 10:00:00 4 32 1 9 84 59 121 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 - 18 - 14 66 32 39 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 No Data No Data - 12 69 43 71 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 No Data 39 1 8 80 43 71 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-12-13 10:00:00 No Data No Data 1.71 - 72 47 88 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-12-13 10:00:00 12 37 1 10 122 75 162 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-12-13 10:00:00 3 24 1 13 86 48 92 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-12-13 10:00:00 3 34 1 9 55 34 43 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-12-13 10:00:00 1 32 0.5 19 93 57 116 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-12-13 10:00:00 5 15 1.5 21 84 33 55 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-12-13 10:00:00 3 25 - 8 67 47 88 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-12-13 10:00:00 1 8 1 29 105 54 109 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-12-13 10:00:00 No Data No Data 2 10 101 58 119 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-12-13 10:00:00 2 26 0.86 24 209 66 216 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-12-13 10:00:00 - 22 - 23 111 53 106 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-12-13 10:00:00 4 7 1 - 117 69 147 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-12-13 10:00:00 22 57 - 20 154 98 208 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-12-13 10:00:00 1 3 - 17 95 45 80 PM2.5  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-12-13 10:00:00 0 12 0.63 15 83 40 59 PM2.5  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-12-13 10:00:00 1 7 1 15 61 39 55 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-12-13 10:00:00 No Data No Data - 24 68 37 50 PM2.5  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-12-13 10:00:00 1 8 - 31 71 47 88 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-12-13 10:00:00 - 9 - 37 106 47 88 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-12-13 10:00:00 - 7 1 27 63 38 51 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-12-13 10:00:00 1 8 - 30 66 47 88 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-12-13 10:00:00 1 18 1 - 69 43 71 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-12-13 10:00:00 2 12 1 11 71 52 104 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-12-13 10:00:00 1 3 1.14 14 46 25 25 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-12-13 10:00:00 2 5 - 14 41 35 46 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-12-13 10:00:00 2 9 - 21 73 51 101 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-12-13 10:00:00 3 15 1 23 128 70 149 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-12-13 10:00:00 1 3 0.29 24 39 19 20 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-12-13 10:00:00 1 6 - 40 34 18 29 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-12-13 10:00:00 0 5 - 30 32 19 21 O3  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-12-13 10:00:00 2 7 0.86 44 94 59 121 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-12-13 10:00:00 0 19 0.88 16 104 65 137 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 - No Data 1.43 - 70 43 71 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 4 73 1.38 4 82 50 100 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 - 57 1.29 - 78 45 80 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 - 59 2.13 6 101 52 104 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-12-13 10:00:00 - 9 0.88 12 45 35 46 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-12-13 10:00:00 - 9 1 8 48 38 51 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 - 33 0.43 17 54 41 63 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-12-13 10:00:00 1 3 - 18 69 33 41 PM2.5  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-12-13 10:00:00 1 24 - - 73 45 80 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-12-13 10:00:00 - 5 - 27 39 18 20 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-12-13 10:00:00 - 7 0.5 22 40 21 21 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-12-13 10:00:00 1 8 0.25 8 56 39 55 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-12-13 10:00:00 4 15 1 9 94 66 139 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-12-13 10:00:00 - 6 0.71 11 80 60 124 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-12-13 10:00:00 - 6 - 14 68 50 100 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-12-09 15:00:00 - - - - 52 29 33 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-12-13 10:00:00 - - - - 67 44 76 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-12-13 10:00:00 - - 1.14 7 61 41 63 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-12-13 10:00:00 2 10 1 42 71 44 76 PM2.5  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-12-13 10:00:00 2 5 - 9 43 30 35 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-12-13 10:00:00 - 10 1.71 18 122 76 164 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-12-13 10:00:00 2 0 - 42 76 48 92 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2019-12-13 10:00:00 - - - - 22 11 11 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-12-13 10:00:00 2 6 0.25 23 89 70 149 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-12-13 10:00:00 1 3 0.88 27 24 15 19 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-12-13 10:00:00 5 14 1 20 132 75 162 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-12-13 10:00:00 1 2 0.88 19 87 39 59 PM10  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ