ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 0 No Data - - 34 16 17 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 - 0 - - 45 22 23 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data - - 23 11 12 PM10  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-08-07 20:00:00 2 19 - - 30 15 15 PM10  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 - No Data - - 24 7 12 PM10  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data - - 28 16 16 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-08-07 19:00:00 No Data 29 - - 30 14 15 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data - - No Data 15 15 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-08-07 20:00:00 4 28 1 12 53 26 28 PM10  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-08-07 20:00:00 1 9 0.13 16 22 11 11 O3  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-08-07 20:00:00 2 17 1 17 19 11 12 O3  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-08-07 20:00:00 3 20 - 23 40 25 25 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-08-07 20:00:00 3 12 0.13 18 35 16 18 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data - - 16 10 10 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-08-07 20:00:00 1 27 - 12 41 9 21 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data - - No Data 8 8 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-08-07 20:00:00 22 31 1 7 70 18 42 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-08-07 20:00:00 - 14 - 9 29 15 15 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-08-07 20:00:00 No Data 11 - - 26 8 13 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-08-07 20:00:00 2 8 - 20 30 13 15 PM10  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-08-07 20:00:00 0 12 - 15 33 12 17 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-08-07 20:00:00 0 15 0.63 33 23 8 24 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-08-07 20:00:00 1 13 - 11 15 8 8 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-08-07 20:00:00 1 17 - 13 24 7 12 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-08-07 20:00:00 1 14 - 16 24 10 12 PM10  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-08-07 20:00:00 - 7 - 13 29 12 15 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-08-07 20:00:00 - 22 - 16 19 8 11 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-08-07 20:00:00 2 2 - 33 33 17 24 O3  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-08-07 20:00:00 1 No Data 0.43 - 20 8 10 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-08-07 20:00:00 1 4 - 18 10 6 13 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-08-07 20:00:00 1 1 0.13 24 16 11 17 O3  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-08-07 20:00:00 1 4 - 11 16 6 8 PM10  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-08-07 20:00:00 3 2 - 20 21 9 14 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-08-07 20:00:00 1 No Data 1 12 25 11 13 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-08-07 20:00:00 2 9 1 2 31 15 16 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-08-07 20:00:00 0 14 - 21 37 21 21 PM2.5  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-08-07 20:00:00 0 16 - 27 39 28 30 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-08-07 20:00:00 No Data 12 - - 32 16 16 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-08-07 20:00:00 0 20 0.88 7 33 17 17 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 - 22 1.38 - 43 19 22 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 No Data 11 - 10 33 18 18 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 - 26 1 - 31 13 16 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 - 24 2 35 45 24 25 O3  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-08-07 20:00:00 - 2 - 11 14 7 8 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-08-07 20:00:00 - 1 0.13 8 7 3 6 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 - 24 1 16 20 11 11 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-08-07 20:00:00 0 19 - 19 36 8 18 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-08-07 20:00:00 No Data 20 - - 26 15 15 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-08-07 20:00:00 - 8 - 15 36 19 19 PM2.5  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-08-07 20:00:00 - 7 - 10 40 21 21 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-08-07 20:00:00 1 8 - 5 22 9 11 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-08-07 20:00:00 1 11 1 28 37 23 23 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-08-07 20:00:00 - 6 - 11 18 9 9 PM10  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-08-07 20:00:00 - 4 - 20 17 8 14 O3  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-08-07 20:00:00 - - - - 23 7 12 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-08-07 20:00:00 - - - - 20 9 10 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-08-07 20:00:00 - - 0.75 20 21 10 14 O3  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-08-07 20:00:00 1 17 1 11 45 15 23 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-08-07 17:00:00 0 1 - - 15 5 8 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-08-07 20:00:00 - 3 - 12 11 4 9 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-08-07 20:00:00 1 5 - 18 28 13 14 PM10  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-08-07 20:00:00 - - - - 19 8 10 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data 1 8 17 11 11 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-08-07 20:00:00 No Data No Data 0.29 40 32 17 29 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-08-07 20:00:00 1 14 0.38 18 20 7 13 O3  
 82t  ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 2020-08-07 20:00:00 0 7 2 12 16 7 11 CO  
 83t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2020-08-07 20:00:00 1 3 - 27 13 6 19 O3  
 84t  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2020-08-07 20:00:00 1 10 1 21 18 8 15 O3  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 2020-08-07 14:00:00 - - - - 33 15 17 PM10  
 m4  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2020-08-07 20:00:00 - - - - 42 8 21 PM10  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-08-07 20:00:00 1 6 1 17 No Data No Data 12 O3  
 o20  BAM1022-1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 13 13 PM2.5  
 o21  BAM1022-2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 21 21 PM2.5  
 o22  BAM1022-3 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 15 15 PM2.5  
 o25  BAM1022-6 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 9 9 PM2.5  
 o26  BAM1022-7 รพ.สต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 12 12 PM2.5  
 o27  BAM1022-8 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 8 8 PM2.5  
 o28  BAM1022-9 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 12 12 PM2.5  
 o29  BAM1022-10 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 2020-08-07 20:00:00 - - - - - 5 5 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ