ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 0 2 - - 21 11 11 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 - 16 - - 44 13 22 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - - 14 8 8 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-05-31 02:00:00 0 6 - - 23 10 12 PM10  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 - 4 - - 17 12 12 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - - 15 10 10 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - - 25 13 13 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - - No Data 9 9 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-05-31 02:00:00 5 6 - 13 21 11 11 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-05-31 02:00:00 1 9 - 17 13 7 12 O3  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-05-31 02:00:00 1 3 0.71 17 15 10 12 O3  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-05-31 02:00:00 1 12 - 22 37 24 24 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-05-31 02:00:00 3 6 - 18 25 11 13 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - - 25 14 14 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - 17 40 8 20 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - - 24 7 12 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - 31 69 13 41 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-05-31 02:00:00 - 7 - 6 21 9 11 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-05-31 02:00:00 No Data 2 - - 12 8 8 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-05-30 23:00:00 4 4 - 29 16 9 21 O3  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-05-31 02:00:00 0 3 - 9 28 7 14 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-05-31 02:00:00 2 6 - 25 21 8 18 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-05-31 02:00:00 1 2 0.38 31 36 20 22 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-05-31 02:00:00 3 3 - 16 21 5 11 O3  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-05-31 02:00:00 1 8 - 17 19 5 12 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-05-31 02:00:00 - 4 - 4 18 11 11 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-05-31 02:00:00 - 3 - 17 16 6 12 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-05-31 02:00:00 0 3 - 19 25 14 14 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-05-31 02:00:00 1 No Data - - 15 6 8 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - 29 23 7 21 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-05-31 02:00:00 1 1 - 26 19 12 19 O3  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-05-30 14:00:00 1 4 - 27 17 7 19 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-05-31 02:00:00 2 5 - 27 19 7 19 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-05-31 02:00:00 1 No Data - 18 32 10 16 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-05-31 02:00:00 0 0 - 12 27 9 14 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-05-31 02:00:00 - 2 - 8 26 14 14 PM2.5  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-05-31 02:00:00 0 4 - 12 26 17 17 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-05-31 02:00:00 0 1 0.13 - 28 14 14 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-05-31 02:00:00 0 6 - 20 24 12 14 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 - 3 1 - 27 12 14 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 1 0 - 13 19 9 10 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 - 3 - - 22 9 11 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 - 6 1.25 12 50 23 25 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-05-31 02:00:00 - 4 - 8 31 8 16 PM10  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-05-31 02:00:00 - 2 1 21 10 6 15 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 - 2 - 14 18 9 10 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-05-31 02:00:00 0 5 - 5 29 5 15 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-05-31 02:00:00 No Data 5 - 2 20 13 13 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-05-31 02:00:00 - 2 - 17 30 14 15 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-05-31 02:00:00 - 1 - 11 27 14 14 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-05-31 02:00:00 0 0 0.25 10 22 11 11 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-05-31 02:00:00 4 13 - 19 16 7 14 O3  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-05-31 02:00:00 - 4 0.38 12 18 10 10 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-05-31 02:00:00 - 4 - 23 17 9 16 O3  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-05-31 02:00:00 - - - - 22 4 11 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-05-31 02:00:00 - - - - 18 9 9 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-05-31 02:00:00 - - 0.63 12 37 12 19 PM10  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-05-31 02:00:00 1 4 0.43 25 29 9 18 O3  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-05-31 02:00:00 0 5 - 4 18 6 9 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-05-31 02:00:00 - 4 - 22 14 7 16 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-05-31 02:00:00 1 8 - 6 18 10 10 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-05-31 02:00:00 - - - - 15 5 8 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-05-31 02:00:00 No Data No Data - 22 13 7 16 O3  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-05-31 02:00:00 0 1 1 5 15 7 8 PM10  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-05-31 02:00:00 0 4 0.38 19 17 8 14 O3  
 82t  ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 2020-05-31 02:00:00 0 1 - 23 16 8 16 O3  
 83t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2020-05-31 02:00:00 0 5 - 20 17 9 14 O3  
 84t  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2020-05-31 02:00:00 0 4 - 21 9 4 15 O3  
 m1  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2020-05-31 02:00:00 - - - - 32 19 19 PM2.5  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 2020-05-30 14:00:00 - - - - 17 7 9 PM10  
 m4  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2020-05-31 02:00:00 - - - - 35 6 18 PM10  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-05-31 01:00:00 1 5 1 25 No Data No Data 18 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2020-05-31 02:00:00 - - - - 12 4 6 PM10  
 o10  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-05-31 02:00:00 - - - - 7 No Data 4 PM10  
 o21  BAM1022-2 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 2020-05-31 02:00:00 - - - - - 7 7 PM2.5  
 o22  BAM1022-3 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2020-05-31 02:00:00 - - - - - 5 5 PM2.5  
 o25  BAM1022-6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2020-05-31 02:00:00 - - - - - 5 5 PM2.5  
 o27  BAM1022-8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2020-05-31 02:00:00 - - - - - 11 11 PM2.5  
 o28  BAM1022-9 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2020-05-31 02:00:00 - - - - - 8 8 PM2.5  
 o29  BAM1022-10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2020-05-31 02:00:00 - - - - - 9 9 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ