ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(24hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(1hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2018-04-20 06:00:00 - 38.83 0.1 0.86 50 57 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2018-04-20 06:00:00 0.6 15.05 0.3 8.43 23 29 PM10  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-04-20 06:00:00 3.4 18.98 0.1 7.23 43 52 PM10  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2018-04-20 07:00:00 - 23.00 - No Data 28 35 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2018-04-20 03:00:00 0.9 2.81 - No Data 26 33 PM10  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-04-20 04:00:00 1.2 2.97 - 3.46 21 26 PM10  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2018-04-20 07:00:00 2.6 13.00 0.8 16.00 38 48 PM10  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2018-04-20 06:00:00 1.3 14.65 0.1 1.16 41 51 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2018-04-20 06:00:00 1.6 29.87 0.5 1.22 90 81 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2018-04-20 07:00:00 - 11.00 - 16.00 46 54 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2018-04-20 06:00:00 1.0 10.23 0.7 1.71 63 65 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2018-04-20 06:00:00 1.3 3.64 - 12.73 17 21 PM10  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2018-04-20 06:00:00 0.2 10.58 - 0.09 31 39 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-04-20 06:00:00 1.0 11.55 0.6 27.27 23 29 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-04-20 07:00:00 1.0 13.00 - 14.00 30 38 PM10  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-04-20 07:00:00 - 17.00 - 4.00 37 46 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2018-04-20 06:00:00 - 19.51 0.6 1.66 30 38 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-04-20 06:00:00 2.9 13.02 - 3.71 67 67 PM10  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-04-20 06:00:00 1.3 11.63 0.8 No Data 50 57 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2018-04-20 06:00:00 1.5 8.73 0.5 9.16 48 55 PM10  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-04-20 06:00:00 0.9 4.59 0.5 9.95 30 38 PM10  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-04-20 06:00:00 1.2 13.29 - 13.74 49 56 PM10  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-04-20 07:00:00 0.7 17.00 - 7.00 65 66 PM10  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2018-04-20 06:00:00 0.9 7.94 0.3 12.51 72 70 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2018-04-20 06:00:00 1.3 0.00 0.4 2.45 38 48 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2018-04-20 07:00:00 0.0 7.81 0.3 14.98 38 48 PM10  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2018-04-20 06:00:00 3.5 14.16 0.5 9.90 56 60 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2018-04-20 06:00:00 1.0 31.61 0.2 2.10 44 53 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2018-04-20 07:00:00 - 22.00 - - 35 44 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2018-04-20 06:00:00 0.6 19.33 0.5 3.09 29 36 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-04-20 07:00:00 - 19.00 0.5 - 32 40 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2018-04-19 10:00:00 - - 0.4 37.04 25 36 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2018-04-20 06:00:00 - - 0.7 11.45 No Data 11 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2018-04-20 06:00:00 - No Data 0.6 No Data 24 30 PM10  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2018-04-20 06:00:00 1.5 8.47 - 2.65 34 43 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-04-20 06:00:00 - 18.59 - 4.13 33 41 PM10  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2018-04-20 07:00:00 - 7.00 1.1 14.00 35 44 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2018-04-20 07:00:00 - 6.00 0.6 20.00 38 48 PM10  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2018-04-16 14:00:00 No Data No Data - 57.00 66 67 PM10  
 68t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 2018-04-20 07:00:00 0.1 8.17 - 23.55 48 55 PM10  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2018-04-20 07:00:00 1.3 3.54 0.3 35.72 56 60 PM10  
 70t  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2018-04-20 07:00:00 0.3 6.73 0.3 26.20 48 55 PM10  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2018-04-20 06:00:00 - - - - 25 31 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2018-04-19 11:00:00 - - - - 26 33 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2018-04-20 06:00:00 - - 1.1 No Data 35 44 PM10  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2018-04-20 06:00:00 8.1 12.07 0.3 9.63 25 31 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2018-04-20 06:00:00 1.5 1.89 0.3 32.61 39 49 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2018-04-20 06:00:00 - 10.96 0.5 4.71 88 80 PM10  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2018-04-20 06:00:00 1.7 6.89 - 7.66 40 50 PM10  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2018-04-20 06:00:00 1.2 11.28 1 7.69 31 39 PM10  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2018-04-20 06:00:00 1.0 4.31 0.5 5.77 23 29 PM10  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2018-04-20 06:00:00 0.7 1.76 0.4 25.82 20 25 O3  
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a29  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-04-19 08:00:00 5.0 12.00 - 27.00 44 53 PM10  
 a31  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2018-04-11 11:00:00 No Data 23.00 - 14.00 55 60 PM10  
 a44  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2018-04-19 08:00:00 4.3 No Data 0.1 No Data 26 33 PM10  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ