ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 1 26 0.38 - 59 27 33 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 - 9 3 - 71 31 43 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 4 44 0.38 11 41 22 22 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 06:00:00 4 20 1 9 52 32 39 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 - 28 - 14 33 16 17 PM10  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 No Data No Data - 16 42 21 21 PM10  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 No Data 17 - 18 50 22 25 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-01-28 05:00:00 4 No Data 1 13 51 27 28 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-01-28 06:00:00 23 27 0.63 14 61 37 50 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 06:00:00 5 26 1 14 40 23 23 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 06:00:00 3 30 1 10 32 24 24 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 06:00:00 5 39 0.13 26 61 41 63 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 06:00:00 10 31 0.38 19 50 22 25 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-01-28 06:00:00 1 22 - 10 35 23 23 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-01-28 06:00:00 1 22 1 10 68 33 41 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-01-28 06:00:00 No Data No Data 1.38 13 45 26 26 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-01-28 06:00:00 3 32 0.13 2 99 32 74 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-01-28 06:00:00 - 35 - 9 74 31 45 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-01-28 06:00:00 1 9 1 - 73 32 44 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-01-28 06:00:00 3 39 - 6 43 29 33 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-01-28 06:00:00 0 10 - 5 48 16 24 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-01-28 06:00:00 28 16 - 19 33 10 17 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-01-28 06:00:00 1 4 1 19 30 18 18 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-01-28 06:00:00 1 21 0.13 18 33 10 17 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-01-28 06:00:00 1 23 - 22 39 12 20 PM10  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-01-28 06:00:00 - 14 - 12 48 20 24 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-01-28 06:00:00 - 19 0.38 16 34 14 17 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-01-28 06:00:00 0 18 - 17 71 43 71 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-01-28 06:00:00 1 26 1 - 87 49 96 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-01-28 06:00:00 2 18 1.13 7 192 133 243 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-01-28 06:00:00 1 4 2 5 186 140 250 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-01-28 06:00:00 1 13 - 4 250 209 236 PM10  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-01-28 06:00:00 3 7 - 27 151 127 237 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-01-28 06:00:00 0 21 0.13 18 109 53 106 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-01-28 06:00:00 2 9 0.75 6 33 17 17 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-01-28 06:00:00 1 16 - 30 31 16 21 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-01-28 06:00:00 0 8 - 7 26 18 18 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-01-28 06:00:00 1 13 1 30 67 32 39 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-01-28 06:00:00 1 20 0.25 14 72 35 46 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 - 30 0.75 - 49 29 33 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 4 38 0.29 10 43 28 30 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 - No Data 1.14 - 42 23 23 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 - 52 1.25 11 52 29 33 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-01-28 06:00:00 - 4 1 15 42 18 21 PM10  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-01-28 06:00:00 - 6 0.29 7 51 39 55 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 - 37 0.13 19 35 22 22 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-01-28 06:00:00 0 16 - 3 53 18 28 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-01-28 06:00:00 4 39 - - 45 25 25 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-01-28 06:00:00 - 7 - 14 29 15 15 PM2.5  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-01-28 06:00:00 - 3 0.14 14 29 16 16 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-01-28 06:00:00 1 3 0.25 11 135 109 219 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-01-28 06:00:00 4 24 1 9 63 48 92 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-01-28 06:00:00 - 19 1 3 174 147 257 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-01-28 06:00:00 - 8 1 25 123 103 213 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-01-28 06:00:00 - - - - No Data 13 13 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-01-28 06:00:00 - - - - 56 31 37 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-01-28 06:00:00 - - 0.57 19 66 49 96 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-01-28 06:00:00 1 7 0.13 29 44 16 22 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-01-28 06:00:00 0 4 1 6 87 67 142 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-01-28 06:00:00 - 9 - 28 81 47 88 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-01-28 06:00:00 1 12 - 9 53 29 33 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-01-28 06:00:00 - - - - 27 14 14 PM2.5  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-01-28 06:00:00 1 7 - 24 55 46 84 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-01-28 06:00:00 1 4 0.13 14 22 13 13 PM2.5  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-01-28 06:00:00 2 23 1 11 52 29 33 PM2.5  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 3 ก.พ.63 2020-01-28 06:00:00 - - - - 18 7 9 PM10  
 m5  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เริ่ม 2 พ.ย.62) 2020-01-28 06:00:00 - - - - 71 48 92 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง 2020-01-28 06:00:00 1 2 1 32 37 11 23 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 โรงพยาบาลแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2020-01-28 06:00:00 - - - - 51 34 43 PM2.5  
 o10  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 2020-01-28 06:00:00 - - - - 36 28 30 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ