สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 25 ม.ค. 58 23:00 136
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 26 ม.ค. 58 00:00 88
ศาลากลางเชียงใหม่ 26 ม.ค. 58 00:00 61