สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 10 ธ.ค. 59 14:00 104
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10 ธ.ค. 59 14:00 55