สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 25 ก.พ. 60 10:00 83
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 25 ก.พ. 60 10:00 80