สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 30 เม.ย. 60 14:00 96
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 30 เม.ย. 60 14:00 75
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - -
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 30 เม.ย. 60 08:00 53