สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 26 ก.ย. 59 19:00 91
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26 ก.ย. 59 19:00 45