สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี - -
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 05 พ.ค. 59 14:00 91