สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 31 ก.ค. 58 19:00 46
ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ - -