สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี (Na Phralan Police Station Saraburi) 19 เม.ย. 57 12:00 64
ศาลากลางเชียงใหม่ (City Hall, Chiangmai) 19 เม.ย. 57 09:00 -
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (City Hall, Samut Prakan) 18 เม.ย. 57 08:00 61
เทศบาลนครหาดใหญ่ (Hat Yai Municipality, Songkhla) 19 เม.ย. 57 08:00 61
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น (Khonkaen) - -
โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี (Thonburi Power Sub-Station, Bangkok) 19 เม.ย. 57 08:00 19
การเคหะชุมชนดินแดง (National Housing Authority Dindaeng, Bangkok) 19 เม.ย. 57 08:00 54