สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 06 ก.ค. 58 23:00 55
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 07 ก.ค. 58 00:00 47
ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 06 ก.ค. 58 08:00 27