สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 23 ก.พ. 61 01:00 96
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 23 ก.พ. 61 01:00 77
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 ก.พ. 61 08:00 19