สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18 มิ.ย. 61 15:00 53
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 มิ.ย. 61 15:00 67
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 18 มิ.ย. 61 08:00 27