สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 21 ม.ค. 60 23:00 98
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 21 ม.ค. 60 23:00 67