สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 26 ต.ค. 57 03:00 94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 26 ต.ค. 57 04:00 43
ศาลากลางเชียงใหม่ 26 ต.ค. 57 04:00 33