สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 30 ก.ค. 59 14:00 40
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง - -
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 30 ก.ค. 59 14:00 36