สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี (Na Phralan Police Station Saraburi) 23 เม.ย. 57 15:00 67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (Health Promotion Hospital Maptaput, Rayong) 23 เม.ย. 57 12:00 -
ศาลากลางเชียงใหม่ (City Hall, Chiangmai) 23 เม.ย. 57 15:00 79
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (City Hall, Samut Prakan) 23 เม.ย. 57 08:00 52
เทศบาลนครหาดใหญ่ (Hat Yai Municipality, Songkhla) 23 เม.ย. 57 08:00 52
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น (Khonkaen) - -
โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี (Thonburi Power Sub-Station, Bangkok) 23 เม.ย. 57 08:00 38
การเคหะชุมชนดินแดง (National Housing Authority Dindaeng, Bangkok) 23 เม.ย. 57 08:00 52