สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 26 ส.ค. 59 07:00 111
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง - -
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26 ส.ค. 59 07:00 74