สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 23 มี.ค. 60 15:00 87
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 23 มี.ค. 60 16:00 115
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น - -