สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี - -
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 28 พ.ค. 59 09:00 88