สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 26 มิ.ย. 60 19:00 57
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26 มิ.ย. 60 19:00 47
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 26 มิ.ย. 60 08:00 48