สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 22 ต.ค. 57 10:00 110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 22 ต.ค. 57 10:00 66
ศาลากลางเชียงใหม่ 22 ต.ค. 57 10:00 44