สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 11 ต.ค. 58 01:00 56
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - -