สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 17 ต.ค. 60 14:00 72
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 17 ต.ค. 60 14:00 33
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น - -