สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 06 พ.ค. 58 00:00 66
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 06 พ.ค. 58 00:00 61