สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 25 ต.ค. 59 16:00 90
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 25 ต.ค. 59 16:00 39