สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 20 ส.ค. 60 03:00 84
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 20 ส.ค. 60 03:00 46
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น - -