สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 23 พ.ค. 58 11:00 63
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 23 พ.ค. 58 11:00 25