สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 23 พ.ย. 57 02:00 120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 23 พ.ย. 57 02:00 74
ศาลากลางเชียงใหม่ 23 พ.ย. 57 02:00 54