สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 20 เม.ย. 61 06:00 84
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 20 เม.ย. 61 06:00 79
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 19 เม.ย. 61 08:00 85