สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 30 มิ.ย. 59 06:00 38
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 30 มิ.ย. 59 07:00 20
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 29 มิ.ย. 59 09:00 48