สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 11 ธ.ค. 60 05:00 122
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11 ธ.ค. 60 05:00 75