สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 09 ก.พ. 59 23:00 133
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 09 ก.พ. 59 23:00 81