เลือกดูรายภาค

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สถานี วันเวลาล่าสุด AQI AQI Specification
1BKK1001 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0024 PM2.5
1BKK1002 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0033 PM2.5
1BKK1003 ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0050 PM2.5
1BKK1004 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1BKK1005 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0037 PM10
1BKK1006 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0032 PM10
1BKK1007 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0035 PM2.5
1BKK1008 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0028 PM2.5
1BKK1009 ริมถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1BKK1010 ริมถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0035 PM2.5
1BKK1011 ริมถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0048 PM2.5
1BKK1012 ริมถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2022-01-28 09:0071 PM2.5
1NBI1001 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2022-01-28 09:0035 PM2.5
1NBI1002 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2022-01-28 09:0030 PM2.5
1NPT1001 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2022-01-28 09:0023 PM2.5
1PTE1001 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2022-01-28 09:0051 PM2.5
1SKN1001 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2022-01-28 09:0033 PM2.5
1SKN1002 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2022-01-28 09:0019 PM10
1SPK1001 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-01-28 09:0035 PM2.5
1SPK1002 ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-01-28 09:0022 PM2.5
1SPK1003 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-01-28 09:0021 PM2.5
1SPK1004 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1SPK1005 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-01-28 09:0026 PM2.5
1AYA1001 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2022-01-28 09:0050 PM2.5
1KRI1001 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2022-01-28 09:0044 PM10
1PCD2004 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2022-01-28 08:0051 PM2.5
1PCD3004 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 2022-01-28 09:00100 PM2.5
1RBR1001 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2022-01-28 09:0033 PM2.5
1SKM1001 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2022-01-28 09:0015 PM2.5
1SPB1001 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1SRI1001 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2022-01-28 09:00204 PM10
1SRI1002 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2022-01-28 09:0051 PM2.5
1CBI1001 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2022-01-28 09:0028 PM10
1CBI1002 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2022-01-28 09:0029 PM10
1CBI1003 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2022-01-28 09:0023 PM2.5
1CCO1001 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-01-28 09:0041 PM2.5
1PCD2006 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2022-01-28 09:0033 PM2.5
1PCD2008 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-01-28 09:0020 PM2.5
1PRI1001 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2022-01-28 09:0080 PM2.5
1RYG1001 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2022-01-28 09:0028 PM2.5
1RYG1002 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-01-28 09:0039 PM2.5
1RYG1003 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-01-28 09:0025 PM2.5
1RYG1004 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-01-28 09:0030 PM2.5
1RYG1005 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-01-28 09:0028 PM2.5
1SKW1002 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2022-01-28 09:0048 PM2.5
1TRT1001 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2022-01-28 09:0018 PM10
1KKN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2022-01-28 09:00104 PM2.5
1LEI1002 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2022-01-28 09:0051 PM2.5
1NKI1001 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-01-28 09:00177 PM2.5
1NMA1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2022-01-28 09:00101 PM2.5
1NPM1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1PCD2009 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 2022-01-28 09:0048 PM2.5
1PCD3001 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2022-01-28 09:0026 PM2.5
1PCD3009 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2022-01-28 09:0030 PM2.5
1PCD3011 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2022-01-28 09:0039 PM2.5
1PCD3012 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2022-01-28 09:0046 PM2.5
1PCD3013 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2022-01-28 09:0041 PM2.5
1SNK1001 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-01-28 09:0025 PM2.5
1UBN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1UDN1001 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2022-01-28 09:0096 PM2.5
1CMI1001 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-28 09:0022 PM2.5
1CMI1002 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-28 09:0020 PM2.5
1CRI1001 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2022-01-28 09:0013 PM2.5
1CRI1003 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2022-01-28 09:0028 PM2.5
1LPG1001 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2022-01-28 09:0033 PM2.5
1LPG1002 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2022-01-28 09:0022 PM2.5
1LPG1003 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2022-01-28 09:0015 PM2.5
1LPG1004 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2022-01-28 09:0023 PM2.5
1LPN1001 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2022-01-28 09:0051 PM2.5
1MSN1001 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-01-28 09:0019 PM2.5
1NAN1001 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2022-01-28 09:0035 PM2.5
1NAN1002 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2022-01-28 09:0020 PM2.5
1NSN1001 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2022-01-28 09:0071 PM2.5
1PCD3002 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1PCD3010 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-01-28 09:0024 PM2.5
1PCD3014 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 2022-01-28 09:0080 PM2.5
1PCD3015 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-01-28 09:0048 PM2.5
1PCD3017 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2022-01-28 09:0037 PM2.5
1PCD3019 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-28 09:009 PM2.5
1PCD3021 สนามกีฬาตากสินเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-28 09:0020 PM2.5
1PCD3022 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-28 09:0021 PM2.5
1PLK1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2022-01-28 09:0096 PM2.5
1PRE1001 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2022-01-28 09:0050 PM2.5
1PYO1001 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2022-01-28 09:0050 PM2.5
1TAK1001 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2022-01-28 09:0046 PM2.5
1UTT1001 ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-01-28 09:0076 PM2.5
1NST1001 ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-01-28 09:0024 PM10
1NWT1001 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2022-01-28 09:0025 PM2.5
1PKT1001 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2022-01-28 09:0021 PM10
1SKA1001 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2022-01-28 09:0019 PM10
1SNI1001 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-01-28 09:0022 PM2.5
1STN1001 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2022-01-28 09:0017 PM10
1TRG1001 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2022-01-28 09:0016 PM2.5
1YLA1001 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2022-01-28 09:0026 PM2.5
1YLA1002 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2022-01-28 09:0019 PM10